[1]
S. Funderud Skogvang, “Fiskerigrensesaken mellom Norge og Storbritannia og sakens betydning for norsk rett 60 år senere”, Arctic Review, vol. 3, no. 1, Apr. 2012.