Funderud Skogvang, S. (2012) “Fiskerigrensesaken mellom Norge og Storbritannia og sakens betydning for norsk rett 60 år senere”, Arctic Review on Law and Politics, 3(1). doi: 10.23865/arctic.v3.26.